De onderhoudswereld verandert. Opdrachtgevers nemen een regisserende rol aan. Zij gaan sturen op assets; asset management. En dat betekent gelijktijdig dat zij een andere rol verwachten van hun ketenpartners. Vaak zijn de ketenpartners vastgoedonderhoudsbedrijven die een RGS contract hebben op schilderwerk. Op dit moment verandert dat in rap tempo. De scope schuift op van schilderwerk naar de complete buitenschil. Ook wordt steeds vaker de verduurzaming ondergebracht bij de vaste ketenpartners. Een logische keuze, echter betekent het wel iets.

Vastgoedonderhoudsbedrijven hebben nu ook bouwkundige en energetische kennis nodig. Zij moeten kunnen vastgoed rekenen. Onderhoudsscenario’s worden ineens 3 maal zo uitgebreid. Opdrachtgevers verwachten strategische plannen gericht op de doelstellingen vanuit het asset management. Er moet gekeken worden naar duurzaamheid, de functie van het gebouw en ook het afdekken van risico’s.

Deze ontwikkelingen gaan in een sneltreinvaart. Vaak hebben bedrijven nauwelijks tijd gehad om te zien of hun bedrijfsprocessen nog wel aansluiten op de huidige werkwijze of zij zijn nog zoekend.

Ook schrijven opdrachtgevers steeds vaker het VGO-keur voor in tenders om een stuk kwaliteit en zekerheid te borgen.

Wij zorgen bij vastgoedonderhoudsbedrijven voor de basis van Resultaat Gericht Samenwerken: Resultaat Gerichte Bedrijfsvoering. Wij hebben diensten ontwikkeld om dat te realiseren.

VGO-keur

Wij begeleiden bedrijven naar het VGO-keur. Wij hebben voor deze dienst in januari 2019 een exclusieve samenwerking gesloten met Dick Keus Advies. Dick is de grondlegger van de filosofie en methodiek van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Heeft de jarenlange opgedane ervaringen met deze methode van werken als medeauteur vastgelegd in de Leidraad resultaatgericht samenwerken bij investeren en onderhouden.

Het VGO-keur is opgericht als erkenningsregeling voor VastGoedOnderhoudsbedrijven (VGO) om aan te tonen dat zij beschikken over bepaalde competenties en dat zij een gezonde, goede bedrijfsvoering hebben. Een onafhankelijk College van Deskundigen, een mix van opdrachtgevers, opdrachtnemers en deskundige adviseurs, bepaalt de inhoud van de regeling en stelt de eisen vast. Deze eisen zijn vastgelegd in een Erkenningsrichtlijn (ERL). De certificering van het VGO-keur wordt uitgevoerd door KIWA Nederland B.V.

Het VGO-keur is steeds vaker een selectiecriterium van opdrachtgevers. Een kans voor professionele bedrijven om zich te onderscheiden in de markt.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Begeleiding naar het VGO-keur
 • Begeleiding naar de VGO-keur audit

“Wij begeleiden geen bedrijven om het bordje VGO-keur naast de voordeur te hangen”

Resultaat:
Uw organisatie heeft het VGO-keur en er is kennis toegevoegd.

Trainingen

Wilt u uw organisatie kennis laten maken met Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) of wilt u meer weten over ketensamenwerking? Dan is deze training Resultaatgericht en ketengericht samenwerken iets voor u.

Tip: volg deze training samen met uw opdrachtgever als zij in een verkenningsfase zitten om onderhoud anders te gaan organiseren!

Overweegt u het VGO-keur te gaan halen? Dan kunt u samen met uw kaderpersoneel de training volgen ‘op weg naar het VGO-keur’.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan de volgende trainingen verzorgen:

 • De training: Resultaatgericht en ketengericht samenwerken
 • De training: Op weg naar VGO keur

“Maak kennis met RGS en zie welke meerwaarde het u brengt”

Resultaat:
U weet wat Resultaat- en Ketengericht Samenwerken inhoudt.

Workshops

Wij bieden een volledig trainingsprogramma voor VastGoedOnderhoudbedrijven (VGO) en aannemers. Ons programma is gericht op een optimale toepasbaarheid. Het trainingsprogramma omvat alle facetten van het VGO-keur / de RGS methodiek.

U kunt losse trainingen volgen of het gehele programma doorlopen. Vaak kiezen organisaties voor een optimalisatie waarbij het gehele programma doorlopen wordt. Vaak maken we ook de combinatie met het begeleiden naar het VGO-keur.

Het trainingsprogramma wordt op uw organisatie toegespitst omdat de coaching afhangt van waar uw organisatie op dit moment staat.

Uw medewerkers worden gecoacht om zelfstandig projecten succesvol te realiseren waarbij risico’s gemanaged worden. Het proces en de communicatie worden geoptimaliseerd, wat resulteert in een verlaging van de faalkosten.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan de volgende workshops verzorgen:

 • Informeren van de directie over de criteria en eisen van het VGO keur op het gebied van de organisatie
 • Leiderschap, beleid en strategie
 • Uitvoeren van een TVB sessie
 • Beoordeling kwalificaties personeel
 • Informeren uitvoerend personeel over RGS
 • Vaststellen middelen voor RGS
 • Opstellen van een RGS proces schema
 • Opstellen van een bedrijfshandboek
 • Portefeuillebeleid (RGS fase 0)
 • Initiatief (RGS fase 1)
 • Planontwikkeling (RGS fase 2)
 • Planuitwerking en optimalisatie (RGS fase 3)
 • Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding (RGS fase 4)
 • Projectuitvoering (RGS fase 5)
 • Oplevering (RGS fase 6)
 • Beheerfase en expoilatieperiode (RGS fase 7)

“Onze workshops zijn opgezet met de gedachte; de rijinstructeur zit ook niet zelf achter het stuur”

Resultaat:
Uw organisatie is getraind de RGS systematiek toe te passen zoals deze ontwikkeld is.

Processen

Veel bedrijven groeien op dit moment door van schildersbedrijf naar een vastgoedonderhoudsbedrijf. Dat betekent geen offertes maken maar plannen ontwikkelen. En dat niet alleen voor het schilderwerk maar voor de complete buitenschil van panden. Het voortraject ziet er compleet anders uit dan enkele jaren terug. Maar ook de uitvoering. Er zijn meer disciplines in de uitvoering, het werk is complexer en de bewoners zijn veel meer betrokken.

Kortom, er zijn andere competenties nodig binnen het bedrijf. Maar ook een ander proces.

Vaak bedragen de faalkosten dan ook meer dan het rendement op deze projecten. 80% van de faalkosten zit in communicatie. Dus als processen goed opgelijnd zijn en iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is en er kan op gestuurd worden, dan is daar echt iets te winnen.

Wij zijn gespecialiseerd in Resultaat- en Ketengerichte samenwerkingen en daarbij ook de procesinrichtingen. Wij ondersteunen vastgoedonderhoudsbedrijven om hun processen in te richten en te optimaliseren.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Procesinrichting en optimalisatie

“De grootste klant voor een vastgoedonderhoudsbedrijf zit bij zichzelf binnen”

Resultaat:
Efficiëntere werkzijze, minder faalkosten en meer werkplezier.