De workload die ligt bij vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers is gigantisch. Veel
vastgoedonderhoudsbedrijven kampen met een kennis- en / of capaciteitstekort of willen een deel van de staffuncties in een flexibele schil.

Steeds meer van onze klanten kiezen ervoor BlueVastgoedzorg een vaste rol in het werkproces te geven als ketenpartner. Vaak begint dat bij een procesinrichting of optimalisatie.

Daarop volgt de planvorming met alle stappen die daarbij horen. Inhoudelijk zitten er behoorlijke verschillen in wat het eindproduct moet zijn. Dat verschilt bijvoorbeeld vaak per opdrachtgever of scope van het RGS contract. De afstemming en standaardisering van deze trajecten is intensief. Wij werken hierin heel nauw samen met onze klanten. Ook het vastgoedonderhoudsbedrijf steekt er tijd in. Vanzelfsprekend is er steeds minder afstemming nodig en wordt het proces zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

De voordelen zijn uiteindelijk dat onze klant op een groot stuk ontzorgd wordt. Hij weet dat de capaciteit op het juiste niveau voorhanden is. De planning wordt op tijd bekeken en wij reserveren de benodigde capaciteit. De planvormers en projectleiders van onze klant kunnen zich daardoor optimaal concentreren op de kansen en risico’s binnen de projecten, of zoals wij het noemen bij de overdracht: aan de laatste knoppen draaien. Want dat kan alleen het vastgoedonderhoudsbedrijf zelf.

Totaalconcept

Wij hebben een totaalconcept ontwikkeld waarmee wij bij onze klanten het kennis- en capaciteitsprobleem op kunnen lossen.

Op een bepaald moment stuurt een opdrachtgever de jaaropgave vanuit de meerjarenonderhoudsbegroting naar zijn partners. Zoals ook de leidraad RGS voorschrijft, is het idee dat een vastgoedonderhoudsbedrijf of aannemer met zijn opdrachtgever de projecten bezoekt alvorens er iets uitgewerkt wordt. De zogenaamde QuickScan of globale beoordeling. Hier wordt op projectniveau bepaald of het een basisbeurt wordt of een meer omvangrijk onderhoudsplan al dan niet met energetische maatregelen. Deze informatie wordt aan ons doorgeven of wij gaan mee met bovengenoemde rondgang.

Daarna gaan wij starten met de uitwerking. De meters worden opgenomen en uitgetrokken, wij voeren een 0-meting of scenario-inspectie uit eventueel in combinatie met een NEN 2767 conditiemeting of een Kwaliteit In Balans conditiemeting. Wij bouwen de calculatie op en maken conceptscenario’s. Vaak gaat dit met complete jaaropgaves van opdrachtgevers tegelijk. Daarop volgt de overdracht. Wij gaan met de planvormer of projectleider een efficiënte rondgang doen langs de projecten. Wij laten zien wat er geconstateerd is. Vervolgens nemen we gezamenlijk de conceptscenario’s door. Wij geven aan hoe zaken vertaald zijn in de scenario’s. Dit is het meest essentiële stuk van dit concept: hier maakt de planvormer of projectleider zijn plan definitief.

Doordat er een behoorlijk stuk bulkwerk weggenomen is, kan onze klant zich beter focussen op de kansen en risico’s binnen de projecten. Ook krijgen zij gemakkelijk een veel grotere opgave op tijd de deur uit.

Meer weten?

“wij ontzorgen onze klanten op een flink deel van het proces maar zorgen wel dat zij zelf aan de knoppen draaien””

Resultaat:
Kennis- en capaciteitsprobleem opgelost en meer focus op de kansen en risico’s binnen de projecten.