Onafhankelijke keuringen


Wij keuren:

  • RGS-projecten
  • PGO-projecten
  • RGVO-projecten
  • Traditionele projecten

Wij voeren onafhankelijke keuringen uit voor vastgoedonderhoudsbedrijven. Onafhankelijke keuringen zijn essentieel voor het risicomanagement bij onderhoudsprojecten.

Voor iedere fase geldt: als er tijdig inzicht is in de prestaties op de projecten kan daar eventueel op tijd bijgestuurd worden. Met onafhankelijke keuringen wordt op die wijze risico beheerd en worden hoge faal- en herstelkosten voorkomen.

Voorbereidingskeuring

Keuring die voorafgaand aan de planuitwerking uitgevoerd wordt om te zien wat de huidige prestaties zijn.

Uitvoeringskeuring

Keuring die lopende het werk uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Opleverings- en aanvangskeuring

Keuring die aan het eind van de uitvoering, het begin van de interval, uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Tussenkeuring

Keuring die tijdens de interval uitgevoerd wordt om tussentijds te zien of de afgesproken (tussentijdse) prestaties gehaald worden.

Eindkeuring

Keuring die in het laatste jaar van de interval, het jaar voor uitvoering van de vervolgbeurt, uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Benieuwd wat we
voor uw organisatie kunnen betekenen?

NEEM CONTACT OP