Procesbegeleiding van BlueVastgoedzorg


De markt verandert. Onderhoudsuitvragen worden steeds gecompliceerder. Vaak ontbreekt het aan visie. Wat wil een vastgoedbeheerder nu echt? Is er wel een Strategisch Vastgoed Beleid? Zijn er complexbeheerplannen met exploitatieperiodes? Begrijpt de aanvrager wat RGS inhoudt? Durft hij echt het vertrouwen te geven? In sommige gevallen zou je kunnen zeggen: is de aanvrager zelf wel klaar voor RGS?

Vertrouwen vormt de basis voor een inhoudelijke en duurzame samenwerking.

De organisaties van vastgoedbeheerders veranderen. Vaak wordt onderhoud geoutsourcet. Bij de vastgoedbeheerders werken nagenoeg geen technische mensen meer maar contractbeheerders en inkopers die strikt juridisch kijken naar de contractafspraken en garanties.

En dat is goed mits deze afspraken meetbaar en reëel zijn.

Helaas is dat vaak niet altijd het geval. Wij ondersteunen vastgoedonderhoudsbedrijven om de contractafspraken op de juiste wijze meetbaar vast te leggen. Transparantie ten top.

Initiatief fase

Wij ondersteunen in contractvorming en kunnen het onderhoudsbedrijf bijstaan bij een opdrachtgever.

Planuitwerking en optimalisatie

Wij kunnen 0-metingen en inspecties uitvoeren.

Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding

Wij helpen bij de vertaalslag naar de uitvoering zodat het uitvoerend personeel ook begrijpt wat er verwacht wordt.

Projectuitvoering

Wij begeleiden de uitvoering op alle mogelijke fronten om zo faalkosten te voorkomen en een hogere bewonerstevredenheid te halen.

Oplevering

Wij voeren onze onafhankelijke aanvangskeuring uit.

Beheerfase / exploitatieperiode

Gedurende deze periode voeren wij onafhankelijke tussenkeuringen en de uiteindelijke opleveringskeuring uit.

Als de contractvorming achter de rug is, helpen wij bij de vertaalslag naar de uitvoering. Ook een complete projectbegeleiding hoort bij dit proces. Wij ondersteunen dan bij o.a. technische kwaliteit, VCA, bewonerstevredenheid, etc.

Als het werk uitgevoerd is, voeren wij een aanvangskeuring uit: de keuring bij aanvang van de cyclus. In de jaren daarna worden er tussenkeuringen uitgevoerd en uiteindelijk, aan het eind van de cyclus, de opleveringskeuring.

BlueVastgoedzorg is de partner voor vastgoedonderhoudsbedrijven. Na één intakegesprek ontvangt u een voorstel op basis van een vaste, aangenomen begroting voor onze procesbegeleiding.

Benieuwd wat we
voor uw organisatie kunnen betekenen?

NEEM CONTACT OP