Samenwerkingsovereenkomst met Hagemans Vastgoedonderhoud

Samenwerking Hagemans Vastgoedonderhoud


Vandaag hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Hagemans Vastgoedonderhoud.

Hagemans Vastgoedonderhoud is co-maker bij KleurrijkWonen, waar zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de buitenschil aan 5000 woningen.

BlueVastgoedzorg gaat in nauwe samenwerking met Hagemans Vastgoedonderhoud de Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB) opbouwen voor deze 5000 woningen. Deze woningen zijn verdeeld over 79 complexen.

Vanuit deze samenwerking gaan we onder andere:
– Meters opnemen en uittrekken;
– O-Prognose vullen;
– NEN 2767 conditiemetingen uitvoeren;
– Conditiemetingen verwerken;
– Het onderhoud in de tijd plannen;


#RGS #Ketenpartners #KnaapenGroep #BlueVastgoedzorg

#RGS #Ketenpartners #KnaapenGroep #BlueVastgoedzorg


Deze week ondertekenden KnaapenGroep en BlueVastgoedzorg een overeenkomst voor ondersteuning bij het opbouwen van een complete MJOB met onderhoudscenario’s voor een van de RGS-contracten van KnaapenGroep.

KnaapenGroep is een van de RGS-ketenpartners van KleurrijkWonen. Samen gaan we voor het complete rayon dat KnaapenGroep in onderhoud heeft (ca 5000 woningen) een MJOB opbouwen.

Voor de eerste uitvoeringsjaren voeren we 0-metingen, gebrekeninventarisaties en NEN 2767 inspecties uit. Vanuit deze inspecties ontwikkelen we eerst een MJOB. Na de dialoogrondes met de opdrachtgever maken we in nauwe samenwerking met KnaapenGroep definitieve scenario’s en werkplannen.

Voor de jaren die daarop volgen, bouwen we in een versneld tempo een MJOB, op basis van NEN 2767 inspecties. Vanuit deze MJOB zullen later, steeds een jaar voor uitvoering, definitieve scenario’s gevormd gaan worden.

Meer info over onze diensten? Maak een afspraak!